VỀ CHÚNG TÔI

Về chúng tôi

Lịch Sử Hình Thành

Công ty Việt vương hình thành từ 12/12/2007 tiền thân là Lab nha khoa trụ sở tại Khâm thiên -Hà Nội với 13 nhân sự trong năm 2007 , lĩnh vực hoạt động của chúng tôi trong thời gian này là sản xuất và cung cấp các sản phẩm phục hình răng giả thô sơ . Trải qua nhiều đổi mới về công nghệ - sáng tạo và học tập không ngừng trong đội ngũ nhân sự tại công ty dựa trên những biến đổi của thị trường . Cho đến nay Việt vương phát triển với nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành với trụ sở chính công ty tại Hà Nội .

Việt vương hiện tại là cty đi đầu trong sản xuất các phục hình nha khoa bằng việc ứng dụng công nghệ cao và là doanh nghiệp tư nhân cung cấp các giải pháp nha khoa tốt nhất .

Lịch

Lịch Sử Hình Thành

Công ty Việt vương hình thành từ 12/12/2007 tiền thân là Lab nha khoa trụ sở tại Khâm thiên -Hà Nội với 13 nhân sự trong năm 2007 , lĩnh vực hoạt động của chúng tôi trong thời gian này là sản xuất và cung cấp các sản phẩm phục hình răng giả thô sơ . Trải qua nhiều đổi mới về công nghệ - sáng tạo và học tập không ngừng trong đội ngũ nhân sự tại công ty dựa trên những biến đổi của thị trường . Cho đến nay Việt vương phát triển với nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành với trụ sở chính công ty tại Hà Nội .

Việt vương hiện tại là cty đi đầu trong sản xuất các phục hình nha khoa bằng việc ứng dụng công nghệ cao và là doanh nghiệp tư nhân cung cấp các giải pháp nha khoa tốt nhất .

Sứ Mệnh

“Việt Vương xây dựng một tập thể kiểu mẫu trên tinh thần: Sáng tạo - Đổi mới và Học tập không ngừng để Kiến tạo những sản phẩm phục hình nha khoa chuẩn Giải phẫu và Chức năng “.

Tầm Nhìn

Việt Vương định hướng phát triển mô hình sản xuất các sản phẩm phục hình nha khoa bằng công nghệ cao Và luôn trong nhóm Doanh nghiệp có Giải pháp Nha khoa tốt nhất .

Tầm Nhìn

Việt Vương định hướng phát triển mô hình sản xuất các sản phẩm phục hình nha khoa bằng công nghệ cao Và luôn trong nhóm Doanh nghiệp có Giải pháp Nha khoa tốt nhất .

Giá trị cốt lõi

Khách hàng là trung tâm
Khách hàng là khởi nguồn cho mọi sự sáng tạo. Vì vậy dịch vụ khách hàng tại Việt Vương không phải nhiệm vụ của một cá nhân, bộ phận từng phòng/ban. Mà đó là công việc của toàn công ty. Chúng tôi đã luôn thi hành kỷ luật nghiêm khắc bên cạnh việc giáo dục, đào tạo chuyên môn của mỗi cán bộ – công nhân viên. Việt Vương xây dựng tinh thần dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm và luôn hành động trên tâm thế của những con người Việt Vương có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để mang lại giá trị tốt đẹp nhất đến với cộng đồng.
Kỹ thuật là sức mạnh
Không ngừng học tập: LAB nha khoa là ngành khoa học thực hành trên cơ sở lý thuyết. Vì vậy Việt Vương phát triển sản phẩm trên nền tảng thấm nhuần lý thuyết thực tiễn. Quy trình sản xuất khoa học: Thực hiện nghiêm túc 80% theo quy trình sản xuất và được phép tự do sáng tạo. Trên khuôn khổ để đạt được kết quả tốt hơn.
Kỷ luật là để dẫn dắt
Kỷ luật nghiêm túc trên cơ sở nội dung văn bản có hiệu lực công ty đã ban hành đối với toàn bộ con người Việt Vương không phân biệt vị trí – Cấp bậc. Kỷ luật để tạo ra, chọn lọc những con người phù hợp nhất giúp dẫn dắt, xây dựng công ty phát triển trường tồn.

Văn hoá doanh nghiệp

Nhân sự Việt Vương

Nhân sự tại Việt vương là tập hợp những con người có chung niềm đam mê - tình yêu thương và trách nhiệm với nhân loại . Tinh thần tập thể đó được chúng tôi suy nghĩ - hành động theo 3 giá trị cốt lõi của công ty.

  • Khách hàng là trung tâm
  • Kỹ thuật là sức mạnh
  • Kỷ luật để dẫn dắt

Triết lý sống người Việt Vương

Trong phương châm lấy “khách hàng là trung tâm “ để hành động . Toàn tổ chức đã luôn thi hành kỷ luật nghiêm khắc bên cạnh việc giáo dục - đào tạo chuyên môn của mỗi CB-NV . Việt Vương xây dựng tinh thần Dám nghĩ - Dám làm - Dám chịu trách nhiệm và luôn hành động trên tâm thế của những con người Việt Vương có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để mang lại những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng .

Trải qua nhiều năm gắn bó cùng chung tay xây dựng và phát triển công ty, hơn ai hết chúng tôi thấu hiểu tính thần đồng lòng- nhất quán hành động từ ban lãnh đạo công ty đến toàn thể CB-NV đã mang lại cho tập thể chúng tôi và đối tác những thành công vượt ngoài kỳ vọng.

Trò chuyện với chúng tôi
Liên hệ tư vấn 0902-183-683