VỀ CHÚNG TÔI

Về chúng tôi

Lịch Sử Hình Thành

Công ty Việt vương hình thành từ 12/12/2007 tiền thân là Lab nha khoa trụ sở tại Khâm thiên -Hà Nội với 13 nhân sự trong năm 2007 , lĩnh vực hoạt động của chúng tôi trong thời gian này là sản xuất và cung cấp các sản phẩm phục hình răng giả thô sơ . Trải qua nhiều đổi mới về công nghệ - sáng tạo và học tập không ngừng trong đội ngũ nhân sự tại công ty dựa trên những biến đổi của thị trường . Cho đến nay Việt vương phát triển với nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành với trụ sở chính công ty tại Hà Nội .

Việt vương hiện tại là cty đi đầu trong sản xuất các phục hình nha khoa bằng việc ứng dụng công nghệ cao và là doanh nghiệp tư nhân cung cấp các giải pháp nha khoa tốt nhất .

Lịch

Lịch Sử Hình Thành

Công ty Việt vương hình thành từ 12/12/2007 tiền thân là Lab nha khoa trụ sở tại Khâm thiên -Hà Nội với 13 nhân sự trong năm 2007 , lĩnh vực hoạt động của chúng tôi trong thời gian này là sản xuất và cung cấp các sản phẩm phục hình răng giả thô sơ . Trải qua nhiều đổi mới về công nghệ - sáng tạo và học tập không ngừng trong đội ngũ nhân sự tại công ty dựa trên những biến đổi của thị trường . Cho đến nay Việt vương phát triển với nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành với trụ sở chính công ty tại Hà Nội .

Việt vương hiện tại là cty đi đầu trong sản xuất các phục hình nha khoa bằng việc ứng dụng công nghệ cao và là doanh nghiệp tư nhân cung cấp các giải pháp nha khoa tốt nhất .

Sứ Mệnh

Việt Vương xây dựng tập thể công ty trên tinh thần Đoàn kết - Nhất quán - Đổi mới - Sáng tạo và không ngừng học tập. Giá trị mà tập thể Việt Vương mang đến với xã hội chính là tính nhân văn và trách nhiệm được biểu hiện một phần qua văn hoá ứng xử …và các sản phẩm răng giả đạt chuẩn mực giải phẫu - chức năng và thẩm mỹ trong từng mẫu sản phẩm dựa trên các giá trị hợp tác của công ty với khách hàng và đối tác.

Tầm Nhìn

Việt Vương định hướng phát triển mô hình sản xuất các sản phẩm phục hình nha khoa bằng công nghệ cao Và luôn trong nhóm Doanh nghiệp có Giải pháp Nha khoa tốt nhất .

Tầm Nhìn

Việt Vương định hướng phát triển mô hình sản xuất các sản phẩm phục hình nha khoa bằng công nghệ cao Và luôn trong nhóm Doanh nghiệp có Giải pháp Nha khoa tốt nhất .

Giá trị cốt lõi

Tập Thể
Tập thể chính là môi trường là chất xúc tác để cho mỗi cá nhân hoàn thiện chính bản thân mình, môi trường tập thể với mỗi cá nhân quan trọng như môi trường nước xung quanh mỗi ˝ Con Cá ˝. Vì thế mỗi cá nhân tại Việt Vương phải đặt lợi ích của tập thể lên trên để hành động.
Tích Cực
Luôn thấy được yếu tố tích cực trong mỗi vấn đề, tích cực phải được dựa trên nền tảng của tư duy Logic và có định hướng. Biểu hiện bằng tính của tích cực là : Suy nghĩ tích cực, hành động trong tích cực, nói lời tích cực.
Tự Vấn
Tự vấn chính là dùng ˝ Tâm ˝ để soi chiếu các hành vi của mình sau mỗi sự việc.

Văn hoá doanh nghiệp

Nhân sự Việt Vương

Nhân sự tại Việt vương là tập hợp những con người có chung niềm đam mê - tình yêu thương và trách nhiệm với nhân loại . Tinh thần tập thể đó được chúng tôi suy nghĩ - hành động theo 3 giá trị cốt lõi của công ty.

  • Tập Thể
  • Tích Cực
  • Tự Vấn

Triết lý sống người Việt Vương

Trong phương châm lấy “khách hàng là trung tâm “ để hành động . Toàn tổ chức đã luôn thi hành kỷ luật nghiêm khắc bên cạnh việc giáo dục - đào tạo chuyên môn của mỗi CB-NV . Việt Vương xây dựng tinh thần Dám nghĩ - Dám làm - Dám chịu trách nhiệm và luôn hành động trên tâm thế của những con người Việt Vương có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để mang lại những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng .

Trải qua nhiều năm gắn bó cùng chung tay xây dựng và phát triển công ty, hơn ai hết chúng tôi thấu hiểu tính thần đồng lòng- nhất quán hành động từ ban lãnh đạo công ty đến toàn thể CB-NV đã mang lại cho tập thể chúng tôi và đối tác những thành công vượt ngoài kỳ vọng.

Trò chuyện với chúng tôi
Liên hệ tư vấn 0902-183-683